Thế nào là công ty vệ sinh công nghiệp

  • By Admin
  • 23 Jun 2023

Sự hình thành công ty: Ra đời từ khi nào? Mới hay cũ?

Khảo sát: Phải cử nhân viên đến khảo sát thực tế các khu vực cần vệ sinh?

Phương án: Công trình thường có nhiều khu vực khác nhau vì vậy ở mổi khu vưc cần có các phương án khác nhau.

Định nghĩa rỏ từ “sạch”: sạch ở đây là như thế nào? Ở mổi khu mực có sự đánh giá giá và định nghĩa khác nhau. Ví dụ lau đường ống sạch ở đây là “lấy dẻ lau sẽ không có bụi bán lại”.

thế nào là công ty vệ sinh công nghiệp

An toàn lao động: Đây là vấn đề quang trọng nhất, sự an toàn thể hiện ở phương án thi công, công nhân có được tập huấn đầy đủ và mua bảo hiểm không, ở mổi địa điện thi công phải có các phương án an toàn khác nhau.

Hồ sơ năng lực: Đã là những công trình nào? Lớn hay nhỏ? Mức độ ở công trình trước ra sao? 

Sự cam kết dịch vụ: cam kết như thế nào về thời gian, tiến độ, có anh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh không?

Máy móc: Sửu dụng máy móc gì khi thi công, có được kiểm đinh an toàn và đảm bảo không?

Để tìm một công ty vệ sinh nhà xưởng chuyên nghiệp cũng như vệ sinh các công trình khác, đó là các yếu tố cần thiết để bạn đánh giá nhà cung cấp dịch vụ.

Zalo Connect 0901 200 008